Klucz do przebaczenia?

Daxiao Productions / Shutterstock

Źródło: Daxiao Productions / Shutterstock

Życie bez intymność byłoby ponure. Nasze intymne relacje zapewniają nam towarzystwo, miłość i wsparcie społeczne. A ludzie, których jesteśmy najbliżsi, poszerzają nasze horyzonty, wystawiając nas na nowe pomysły, działania i przygody. Bliskie relacje są niezbędne do prowadzenia sensownego życia.

Utrzymanie bliskiego związku nie jest jednak łatwym zadaniem. Bliskie relacje działają najlepiej, gdy dwie osoby mogą spełnić wzajemne oczekiwania, nie tracąc z oczu swoich indywidualnych potrzeb i cele. Relacje wymagają ciągłych negocjacji, mnóstwo empatiaoraz chęć wybaczenia partnerowi, gdy wyjdą nieuniknione rozczarowania.

Możliwość wybaczenia partnerowi jest kluczowa dla utrzymania zdrowych relacji, ponieważ bez względu na to, jak zgodne dwie osoby, będą chwile, gdy jeden partner będzie działał w sposób sprzeczny z drugim życzenia Na przykład para może zgodzić się na zaoszczędzenie pieniędzy na zaliczkę na mieszkanie, podczas gdy partner wyrzuca też nowy strój. Albo dwoje przyjaciół może wspólnie zaplanować wakacje, ale w ostatniej chwili ma wycofać jedną osobę. To nie jest realistyczne dla dwóch osób

zawsze być na tej samej stronie i nigdy nie zawodzić drugiej strony.

Niestety, gdy partner lub bliski przyjaciel narusza czyjeś oczekiwania, prowadzi to do wykroczenia relacyjnego - naruszenia zaufania. Ta utrata zaufania może stanowić poważne zagrożenie dla relacji. Kiedy pary doświadczają naruszenia zaufania i walczą o naprawienie wyrządzonych szkód, wiele relacji rozpocząć spiralę rosnącego negatywnego wpływu i braku zaangażowania, co często prowadzi do ich śmierci.

Ponieważ zdrady są nieuniknione, umiejętność radzenia sobie z takimi problemami jest kluczem do utrzymania zdrowych relacji. Kluczowy przebaczenie polega na uwolnieniu się od zranionych uczuć, nie trzymaniu się urazy i podjęciu kroków w celu przywrócenia poczucia intymności i bliskości.

Biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką przebaczenie odgrywa w naszych bliskich związkach, nie powinno dziwić, że uczeni spędzili dziesięciolecia badając ten problem. Badania pokazują, że możliwość wybaczenia partnerowi zależy od wielu czynników: ciężkości zdrady, stopnia, w jakim zdrada była zamierzona, wyrzuty sumienia sprawcy, szczerość przeprosin i gotowość poszkodowanego partnera do zrozumienia przyczyn, dla których zdrada została wydana wystąpił.

Nowe badania na temat przebaczenia w bliskich związkach podkreślają często pomijany, ale krytyczny czynnik określający, czy relację można uratować. W trzech badaniach badacze zbadali względne znaczenie wielu czynników, o których wiadomo, że są związane z wybaczaniem. Kluczowe odkrycie? We wszystkich trzech badaniach poziom zaufania danej osoby do partnera po przekroczeniu granicy odgrywał zbyt dużą rolę w procesie wybaczania.

Zasadniczo ludzie, którzy nadal uważają swojego partnera za opiekuńczego, niezawodnego i przewidywalnego, częściej wybaczają. Trwałe postrzeganie zaufania było ważniejsze niż wszystko innych zbadanych rozważań, takich jak dotkliwość zdrady lub rodzaj przeprosin.

Jeśli zostałeś zdradzony i zmagasz się z przebaczeniem, warto rozważyć jego zasięg co uważasz, że twój partner dba o ciebie i jest kimś, kogo nadal postrzegasz jako niezawodnego i możliwy do przewidzenia. Tak więc, nawet po tym, jak partner mógł wyluzować nowy strój lub zwolnić za kaucją na zaplanowane wakacje, czy nadal postrzegasz go jako osobę, która troszczy się o ciebie i prawdopodobnie zrobi coś dobrego?

Skupienie się na poziomie zaufania, jaki istnieje po przekroczeniu granicy, może zapewnić szybkie, niezawodne ocena, jak łatwo będzie rozwiązać problem i ile pracy zajmie naprawa wyrządzone szkody.